• Barne- og ungdomsarbeid i klubben

    • Vi ønsker å bli bedre – hver for oss – og samlet. For å få enda bedre miljø og klubbfølelse, samt å føre klubben videre trenger vi å gjøre en ekstra innsats for de unge.

  • Medlemsinfo fra BTC, januar 2015

    • Det er litt småkluss i forbindelse med overgang til nytt medlemssystem, og det ble sendt ut en epost til alle registrerte medlemmer i går. Har du ikke fått eposten, men mener du burde hatt den fordi du er medlem tar…